ФИРМАТА Е СПЕЦИАЛИЗИРАНА В ПРОУЧВАТЕЛНА, ПРОЕКТАНТСКА И КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

НАД 15 ГОДИНИ КОНСУЛТАНТСКИ ОПИТ В СФЕРАТА НА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И УСТОЙЧИВОТО РАЗВИТИЕ

НАД 15 ГОДИНИ ОПИТ В СФЕРАТА НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОЕКТИРАНЕ

УТВЪРДЕНИ СПЕЦИАЛИСТИ С НАД 25 ГОДИШЕН ОПИТ В СФЕРИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТ НА ФИРМАТА

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ – ВАШИЯТ НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР

За нас

ДАНГО ЕООД е основано през 1999 г., с вписана промяна на наименованието на дружеството като ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД от 2003 г. Вече 16 години фирмата ни е търсен и надежден партньор, с принос в консултирането, оценяването и проектирането при реализацията на редица обществени и частни проекти. Ние се ръководим от принципите за качество, лоялност и компетентност, обективна оценка с оглед на националното и европейското законодателство и консултации с налагане на най-добрите практики. Резултатът е успешното присъствие на ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ ЕООД на пазара на услуги в областта на опазването на околната среда и трайно спечеленото доверие на клиенти и партньори.

Научете повече

Част от нашите услуги

Всички наши услуги и информация за тях може да намерите в раздел услуги на нашият сайт .

ОКОЛНА СРЕДА

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и ЕО на инвестиционни предложения Оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони

ПРОМИШЛЕНО ПРОЕКТИРАНЕ

Част Технологична Част Архитектурна Част Строително-конструктивна Част Електротехническа Част Автоматизация

БИЗНЕС ОЦЕНКИ

Бизнес оценки на машини и съоръжения. Бизнес оценки на недвижимо имущество. Бизес оценки на цели предприятия. Бизнес оценки на обособени части.

ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУТИ

ДАНГО ПРОЕКТ КОНСУЛТ също така предлага и Специализирани технически езикови преводи.